INDUSTRIEËN

Papier- en kartonindustrie

Drenth Holland levert op maat gemaakte banden die worden gebruikt om papier te produceren. Ons bedrijf is een belangrijke leverancier van deze industrie, die jaarlijks 400 miljoen ton papier en karton produceert, voornamelijk in China, Noord-Amerika, Noord-Europa en Japan.

Veiligheidspapier en bankbiljetten

Drenth Holland ontwerpt en produceert bronzen draadgaas dat wordt gebruikt voor de productie van watermerken in veiligheidspapier. Deze watermerken worden verwerkt in veiligheidspapier dat wordt gebruikt voor bankbiljetten, paspoorten, geboorteaktes, (academische) diploma’s, postzegels, stembiljetten en andere overheidsdocumenten. Het beveiligingsmerkteken identificeert en verifieert dergelijke waardevolle documenten.

Drenth Holland produceert gaas voor de twee technieken die worden gebruikt voor het produceren van watermerken op veiligheidspapier: het proces met de zogenoemde dandy roll en het meer complexe cilindervormproces.

Voedingsmiddelenindustrie, inclusief zuivelproducten

renth Holland levert banden voor een breed scala aan toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie, waar voedselveiligheid, langere houdbaarheid en productdiversiteit belangrijke factoren zijn. De reeks van toepassingen voor op maat ontworpen geweven metaalgaasdoek bevat onder andere het wassen van groenten; de productie van zachte kazen; het drogen van melk voor de productie van melkpoeder, en het transport van grondstoffen en voedselproducten naar en van processen, zoals koelen, invriezen, drogen, verwarmen, stomen, bakken, ontwateren, persen, filteren, wassen en reinigen.

Spaanplaatindustrie

(MDF en OSB)

Spaanplaat is een samengesteld product dat wordt geperst en geëxtrudeerd uit houtsnippers, houtschaafsel en zelfs zaagsel, en een synthetische hars of een ander geschikt bindmiddel.

Drenth Holland levert de banden die worden gebruikt bij het persen van de spaanplaten. 

Slibontwatering

Drenth Holland levert synthetische banden voor de bandpersen en voor de zwaartekrachtdikte-oplossingen die gebruikt worden in slibontwatering in afvalwaterzuiveringsinstallaties, elektriciteitscentrales, raffinaderijen en installaties voor drinkwaterproductie. Dit proces vermindert het slibvolume en draagt op die manier bij aan een kosteneffectiever slibtransport.

Het proces omvat het gebruik van een van de twee ontwateringstechnieken: plaat- en framefilterpers en bandpers. De bandpers wordt vaak gebruikt in gemeentelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties wanneer een hoog vochtgehalte acceptabel is in de resten op de filter en 18 tot 25% vaste stoffen per gewicht produceert.

Andere industrieën

Gaas geproduceerd door Drenth Holland kan in elk industrieel proces worden gebruikt dat bestaat uit zeven, filteren, persen en/of transporteren. Op maat gemaakt gaas wordt geproduceerd voor een grote verscheidenheid aan industrieën over de hele wereld, bijvoorbeeld:

  • Hygiëne en sanitaire industrie
  • Chemische en petrochemische industrie
  • Farmaceutische industrie
  • Mijnindustrie
  • Bakkerijindustrie
  • Non-woven industrie
  • Linoleum- en tapijtindustrie